Rozwiąż swoje problemy podatkowe i zyskaj czas na to by Rozwijać Swój Biznes

Ten blog  ma ułatwić Ci podatkowe decyzje nieodłączne w trakcie prowadzenia firmy. 
Pokażę Ci jak nie dać  zgubić się w gąszczu zawiłych przepisów i prowadzić swój biznes  osiągając sukces.

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację VAT?
W pierwszej kolejności zastanówmy się, co należy rozumieć przez dokumentację VAT? Należy do niej ewidencja służąca dla celów rozliczenia VAT:[...]
Czy przekształcenie spółki wymaga zmiany NIP-u?
Przekształcenie i sukcesja numeru NIP to dosyć ciekawy temat. Przekształcamy spółkę i zastanawiamy się czy nowy podmiot będzie posiadał ten[...]
Powoływanie zarządu w spółce
Zarząd to najistotniejszy organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do jego obowiązków należy bowiem kierowanie sprawami spółki oraz występowanie w jej imieniu.[...]
Usługi budowlane i budowlano-montażowe a podatek VAT
Standardowo momentem powstania obowiązku podatkowego jest data wykonania usługi lub dostawy towaru. Dla usług budowlanych i budowlano-montażowych przewidziano jednak odrębne[...]
Skutki korekty faktury
Zdarza wam się pomylić wystawiając fakturę? A może udzielacie rabatów za zakupy w pewnym okresie, np. kwartalnym? Wystawiacie korektę faktury[...]
Jak przeliczyć przychód w walucie dla celów podatku VAT?
Dokonując transakcji na rynku unijnym i międzynarodowym, ale także coraz częściej na rynku krajowym, mamy do czynienia z fakturami wystawionymi[...]


Anna Leńczowska


Krótko o mnie

Podatkami i księgowości zajmuję się od 16 lat. Od 9 lat prowadzę własne biuro rachunkowe, pomagając przedsiębiorcom odnaleźć się w gąszczu przepisów podatkowych.


Copyright 2018 by Provento®

Polityka Prywatności

>