Korygowanie faktur

Wszyscy popełniamy błędy, leży to po prostu w ludzkiej naturze. Nie ominiemy ich również w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników zajmiemy się dzisiejszego dnia kwestią korygowania szczególnego rodzaju dokumentu księgowego jakim jest faktura.

Biała lista podatników

Wraz z dniem 01.09.2019 zaczęła funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT. Jest to prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz podmiotów będących podatnikiem VAT. Wykaz znajdziemy pod poniższym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Kogo dotyczy obowiązkowy split payment?

Nie znamy dnia ani godziny, kiedy spilt payment dosięgnie każdego przedsiębiorcę, nawe jeśli wydaje nam się, że to nas przecież nie dotyczy!  Niec bardziej mylnego. A dlaczego? Zaraz postaramy się Wam wyjaśnić.

Tabela ruchu środków trwałych

Tabela ruchu środków trwałych to nic innego niż przedstawione zmiany w zakresie środków trwałych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w informacji dodatkowej należy przedstawić dla kilku pozycji aktywów takie zestawienie zmian w trakcie roku poszczególnych pozycji.

Przychody i koszty wspólnika spółki komandytowej a sprawozdanie finansowe

Często spotykanym rozwiązaniem prawnym jest, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była komplementariuszem spółki komandytowej. Dzięki temu rozwiązaniu następuje ograniczenie odpowiedzialności za działalność spółki komandytowej do wysokości kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skoro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wspólnikiem spółki komandytowej oznacza to że uczestniczy w jej przychodach i kosztach oraz na gruncie podatkowych – jest podatnikiem […]

Podatek odroczony – kogo dotyczy?

Podatek odroczony jest związany z różnicami między ujęciem kosztów i przychodów według prawa podatkowego i prawa bilansowego. Możemy mieć do czynienia z różnicami trwałymi oraz różnicami przejściowymi i  właśnie te drugie powodują potrzebę wyliczenia podatku odroczonego, a dokładniej mówiąc rezerw bądź aktyw z tytułu podatku odroczonego.  

Dlaczego upadłość tak mocno wpływa na sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest sporządzane zgodnie z zasadą kontynuacji działalności. Co oznacza, że zakładamy, że w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka będzie kontynuowała działalność gospodarczą. Ma to wpływ na wycenę bilansową składników majątkowych.  

Podejście retrospektywne – o co chodzi?

Podejście retrospektywne w ustawie o rachunkowości oznacza przekształcenie danych za poprzednie okresy wykazane w sprawozdaniu finansowym. Sytuacją, która wymaga podejścia reteropektywnego jest zmiana zasad rachunkowości w jednostce gospodarczej.