Procedury i dokumentacja badania sprawozdania Książki - Podatkowe Rozliczenia

Książki i publikacje 

W trakcie czytania:

Do przeczytania:

 • 1
  Dowód z opinii biegłego. Biegły z zakresu rachunkowości - R. Frąckowiak, materiały PIBR
 • 2
  Badanie małych i średnich jednostek - Ewa Sobińska, Justyna B. Zakrzewska, materiały PIBR
 • 3
  Wybór odpowiedniej usługi. Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur - dokumenty IFAC
 • 4
   Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich, Tom II - materiały IFAC
 • 5
  Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu - materiały IFAC
 • 6
  Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalnosci kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce - materiały NIK
 • 7
  MWPB 1000 - Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych - materiały IAASB
 • 8
  Wytyczne w sprawie klasyfikacji środków trwałych - materiały EIOPA
 • 9
  Wytyczne dotyczące sprawozdawczości i publicznego ujawniania informacji - materiały EIOPA

Chcesz otrzymywać ciekawe materiały z zakresu rachunkowości i  podatków - podaj mi swój email.

Przeczytane ostatnio:

 • 1
  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej - materiały PIBR
 • 2
  Przewodnik MSB - przewodnik, materiały PIBR
 • 3
  Stosowanie MSB w praktyce - część I- Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka - materiały PIBR
 • 4
  Stosowanie MSB w praktyce - część II - Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia - materiały PIBR
 • 5
  Stosowanie MSB w praktyce - część III - Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta - materiały PIBR
 • 6
  MSSF, część  A - oficjalne dokumenty 
 • 7
  MSSF, część B - komentarz
 • 8
  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych - A. Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski
 • 9
  Metodyka doboru próby w audycie wewnętrznym - Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
 • 10
  Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych - materiały PIBR
 • 11
  VAT - komentarz, Tadeusz Michalik
 • 12
  Podatek dochodowy od osób prawnych - Wojciech Dmoch
 • 13
  Akcyza, komentarz - Marcin Zimny
 • 14
  Ordynacja podatkowa, komentarz - red. Leonard Etel
 • 15
  Meritum Podatki 2018, kometarz - red.
 • 16
  Ceny i porozumienia transferowe w praktyce - K. Stanik, K. Winiarski
 • 17
  Prawo karne Skarbowe - Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek
 • 18
  Dokumentacja cen transferowych - M. Jamroży
 • 19
  6 etapów sprawnego przejścia na MSSF - Marcin Krupa
 • 20
  Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek - materiały PIBR
 • 21
  Wycena przedsiebiorstwa  - red. Marcin Panfil, Andrzej Szablewski
 • 22
  Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości - J. Siewierska, M. Kołosowski, A. Ławniczak
 • 23
  Wycena i zarządzanie wartością firmy - A. Szablewski, R. Tuzimek
 • 24
  Wycena przedsiębiorstwa, Podejście scenariuszowe - Karolina Daszyńska-Żygadło
 • 25
  Kodeks Spółek Handlowych, komentarz - red. Bieniak
 • 26
  Kodeks Cywilny, Tom IIB, komentarz- red. Osajda
 • 27
  Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, komentarz
 • 28
  Prawo cywilne, Kazusy z rozwiązaniami - red. Barbara Jelonek-Jarco, Julita Zawadzka, Fryderyk Zoll
 • 29
  Prawo cywilne, część ogólna i prawo rzeczowe - Teresa Mróz, Agata Zając
 • 30
  Prawo celne - E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski
 • 31
  Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - T. Kaczmarek
 • 32
  Finanse korporacyjne, Teoria i praktyka - Aswath Damodaran
 • 33
  Zarządzanie Finansami - Eugene Brigham, Joel Houston
 • 34
  New Connect - nowa szansa na duże zyski - A. Jagielnicki
 • 35
  Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym- A. Motylska-Kuźma, B. Nowosielska, J. Wieprow
 • 36
  Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II - W. Baranowska-Zając
 • 37
  Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych - red. Kazimiera Winiarska
 • 38
  Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej- A. Zysnarska
 • 39
  Rachunkowość międzynarodowa - red. Kazimiera Winiarska
 • 40
  Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych - Adam Błaszko
 • 41
  Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych - red. Teresa Kiziukiewicz
 • 42
  Rachunkowość zaawansowana - red. Kazimiera Winiarska
 • 43
  Zarządzanie finansowe bankiem - Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • 44
  Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli - Artur Hołda, Anna Staszel
 • 45
  Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF - red. Monika Zabrocka - Kutera
 • 46
  Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej - E. Duda-Piechaczek
 • 47
  Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych - Magdalena Janowicz
 • 48
  Rachunkowość funduszy emerytalnych - E. Szczepankiewicz
 • 49
  Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających - E. Szczepankiewicz
 • 50
  Rachunkowość banków - E. Szczepankiewicz
 • 51
  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza - G. Świderska
 • 52
  Wyceny przedsiębiorstw, metody wyceny i rewizji - materiały PIBR
 • 53
  Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw, Matematyka finansowa - materiały PIBR
 • 54
  Wycena przedsiębiorstw, Teoria i warsztat - materiały PIBR
 • 55
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - W. Bień
 • 56
  Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy - M. Wypycha
 • 57
  Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa - M. Sierpińska, D. Wędzki
 • 58
  Współczesne ubezpieczenia gospodarcze - W. Sułkowska
 • 59
  Współczesna bankowość - M. Zalewska
 • 60
  Metody wyceny przedsiębiorstw - D. Zarzecki
 • 61
  Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie - W. Janik, A. Paździor
 • 62
  Finanse przedsiębiorstw - M. Dykto, B. Gumińska, R. Pastusiak
 • 63
  Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych - R. Niemczyk
 • 64
  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej - P. Wachowiak
 • 65
  Rachunek kosztów - E. Nowak
 • 66
  Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW - A. Nartowski
 • 67
  Rachunkowość zarządcza i controlling - W. Janik, M. Paździor
 • 68
  Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza - G. Świderska
 • 69
  Rachunkowość zarządcza - A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta
 • 70
  Rachunkowość zarządcza - zadania i testy - A. Szychta, J. Dobroszek, P. Kabalski
 • 71
  Ekonomia w zarysie - I. Zawiślańska
 • 72
  Statystyka dla ekonomistów - B. Puławska-Turyna
 • 73
  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF - J. Pfaff
 • 74
  Opodatkowanie dochodów transgranicznych- M. Jamroży
 • 75
  Meritum - Ubezpieczenia społeczne-  M. Kostrzewa, P. Kostrzewa, E. Skowrońska, A. Ślązak, J. Kuźniar, E. Kowalczyk, E. Dziubińska- Lechnio  
 • 76
  Kodeks pracy, komentarz - red. K. Baran
 • 77
  Rekomendacje od A  do U - KNF
 • 78
  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz
 • 79
  Solvency II, Nadzór, wymogi zarządcze oraz nadzór grupowy - K. Stroiński
 • 80
  Formuła standardowa kapitałowego wymogu wypłacalności SCR w systemie Wypłacalność II - G. Szymański, D. Ringwelewska, A. Charzyńska
 • 81
  Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów -T. Zielkie, materiały PIBR
 • 82
  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz
 • 83
  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw - M. Pawłowski
 • 84
  Podstawy wyceny nieruchomości , przedsiębiorstw, orgaznizacji i zasobów -D. Łaguna, T. Łaguna
 • 85
  Wytyczne dotyczące parametrów specyficznych dla danego zakładu - materiały EIOPA
 • 86
  Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4 - Anna Johnson, Katarzyna Kwasza, materiały PIBR
 • 87
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - materiały PIBR
 • 88
  Raportowanie niefinansowe - materiały PIBR
 • 89
  Przepływy pieniężne - E. Śnieżek, M. Wiatr
 • 90
  Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw - J. Marzec, J. Śliwa

 Napisz jeśli chcesz o coś spytać - zawsze odpowiadam na maile.

szkola@szkolaksiegowosci.pl

Copyright 2018 by Provento®

Polityka Prywatności

>