badanie biegłego rewidenta

Badanie biegłego – co robić?!

Kto z nas nigdy nie miał obaw przed badaniem biegłego rewidenta ręka w górę Nie wiadomo czego oczekiwać, ani co przygotować. No i kwestia samego badania… jak ono będzie wyglądać?! Dziś w #krótkoinatemat zmierzymy się z biegłym rewidentem – czy rzeczywiście jego badanie jest tak straszne? A może to zwykła kontrola? Zapraszam do czytania! Co […]

cash flow

Cash flow – nie popełniaj tych błędów!

Dziś w #krótkoinatemat o najczęstszych błędach robionych w jednym z elementów sprawozdania finansowego, czyli w rachunku przepływów pieniężnych (cash flow). Lepiej się ich wystrzegać przesuwanie odsetek i różnic kursowych dotyczących zobowiązań i należności handlowych do przepływów z działalności finansowej, zapominanie o wyłączeniu operacji o charakterze niepieniężnym (jak na przykład amortyzacja), błędne określenie wydatków na nabycie […]

potwierdzenie salda

Potwierdzenie salda – czy dotyczy zobowiązań?

Kolejne #krótkoinatemat o inwentaryzacji (taki czas…) Tym razem odpowiemy na pytanie: czy przy potwierdzaniu salda, oprócz prośby o potwierdzenie salda należności musimy również prosić o potwierdzenie salda zobowiązań? Według ustawy – nie, nie ma takiego obowiązku. Ale to nie oznacza, że wysłać takiej prośby nie można! W ramach przeprowadzanej inwentaryzacji jednostka (będąca zarówno wierzycielem, jak […]

inwentaryzacja 2020

Inwentaryzacja 2020

Pandemia pandemią, ale inwentaryzacja odbyć się musi! Komitet Standardów Rachunkowości opracował “Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19”. Czego się z niego dowiadujemy? W skrócie: rola jaką spełnia inwentaryzacja jest na tyle duża, że NIE MOŻNA z niej zrezygnować, ani od niej odstąpić; jednostka, przy zachowaniu pełni reżimu sanitarnego, powinna starać się o wykonanie inwentaryzacji […]

kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Końcówka roku zbliża się, oj zbliża! A jaki obowiązek pojawia się na księgowym, gdy nadchodzi ostatni dzień roku? Sprawozdanie finansowe! Czym jest sprawozdanie finansowe? W skrócie – sprawozdanie finansowe to przedstawienie sytuacji finansowej (np. bilans) i wyników finansowych jednostki (np. rachunek zysków i strat) na dzień bilansowy, czyli dzień kończący rok obrotowy. W sprawozdaniu finansowym […]

vat w transporcie - na co uważać?

VAT w transporcie – na co uważać?

Nie zaskoczę Cię pisząc, że transport – jak i (prawie) wszystko inne – objęty jest podatkiem VAT. Czasem jednak ciężko określić… jakim, a szczególnie kłopotliwy w tej kwestii zdaje się być transport międzynarodowy. Co do zasady – transport drogowy objęty jest podatkiem w wysokości 23% i 8%, jednak w pewnych sytuacjach może on wynosić 0%. […]

sankcje za nieprawidłowe stosowanie MPP

Sankcje za nieprawidłowe stosowanie MPP

Jak pewnie wiesz, sankcji i kar w VAT jest wiele Mogą dotyczyć błędów w pliku JPK_V7, braku NIP-u na paragonie, nierzetelnego rozliczania podatku… i wielu, wielu innych spraw. W dzisiejszym wpisie #krótkoinatemat skupimy się na sankcjach za nieprawidłowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Sankcja za nieprawidłowe stosowanie MPP zawsze wynosi 30% kwoty VAT wynikającej z […]

nowa matryca stawek vat

Nowa matryca stawek VAT

VAT nie zawsze musi wynosić 23% – dla niektórych towarów i usług może zostać obniżony do 8, a nawet 5%. Nowa matryca stawek VAT weszła w życie w związku z rezygnacją ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów; aktualnej […]