Czy Biuro rachunkowe musi posiadać KASĘ FISKALNĄ?

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla biura rachunkowego. Kiedy biuro rachunkowe lub doradca podatkowy musi posiadać kasę fiskalną? Co z limitem 20.000 zł? Kiedy nie obowiązuje limit? Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej. 00:00 Kasa fiskalna – dla kogo?00:29 Zwolnienie z […]

Wycofanie Środka Trwałego do Majątku Prywatnego & Opodatkowanie PIT i VAT

Wycofanie nieruchomości (lub innego środka trwałego) z działalności gospodarczej lub spółki osobowej do majątku prywatnego.Jak wycofanie nieruchomości z działalności wpływa na amortyzację?Jak wycofanie nieruchomości z działalności wpływa na opodatkowanie podatkiem PIT?Jak wycofanie nieruchomości z działalności wpływa na podatek VAT? 00:00 Wycofanie środka trwałego lub nieruchomości do majątku prywatnego01:08 Co z amortyzacją?01:27 Co z przychodami? Czy […]

Transakcje z podmiotami powiązanymi według ustawy o rachunkowości

Transakcje z podmiotami powiązanymi według ustawy o rachunkowości. 00:00 Transakcje z podmiotami powiązanymi (ustawa o rachunkowości)00:56 Jednostka dominująca01:50 Kiedy mamy do czynienia z jednostką dominującą?04:29 Kiedy mamy do czynienia z jednostką zależną?05:01 Grupa kapitałowa05:19 Jednostki powiązane05:56 Sprawowanie kontroli nad inną jednostką Śledź Szkołę Księgowości:https://szkolaksiegowosci.pl/

Opodatkowanie Prokurenta w spółce – Poradnik 2022 – Doradca Podatkowy Wyjaśnia

Koszty uzyskania przychodu prokurenta w spółce za pełnienie swojej funkcji.Co jeśli prokurent jest pracownikiem spółki?Wynagrodzenie prokurenta, czyli jak rozliczyć jego przychody, PIT i składkę zdrowotną?Prokura a koszty uzyskania przychodu.Czy wynagrodzenie prokurenta jest kosztem spółki?Czy wynagrodzenie prokurenta jest opodatkowane? Śledź Szkołę Księgowości:https://szkolaksiegowosci.pl/ 00:00 Kim jest prokurent, koszty uzyskania przychodu prokurenta00:38 Przychody prokurenta – jak rozliczać?02:37 Koszty […]

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych i odzyskać pieniądze? DOKŁADNE WYLICZENIA

Dokładne przykładowe wyliczenia strat z lat ubiegłych – jak odzyskać pieniądze, jeśli mieliśmy wykazaną stratę. Rozliczenie straty z lat ubiegłych – jak rozliczyć w 2022 roku i jak odliczyć stratę w podatkach? 00:00 Rozliczenie straty z lat ubiegłych00:42 Odliczenie straty w kolejnych 5 latach podatkowych01:26 Odliczenie jednorazowe02:30 Przykłady rozliczeń strat z lat ubiegłych