Inwentaryzacja – metody

Zbliża się koniec roku, a z nim inwentaryzacja… Właściwie to już można zaczynać, o ile nasz rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Częstotliwość i terminy znajdziemy w ustawie o rachunkowości. A w jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację? Metodą: spisu z natury w zakresie np. towarów, materiałów, środków trwałych, środków pieniężnych w kasie; potwierdzenia sald – […]

Jak zamknąć rok na pełnych księgach

Zamykamy rok – na co zwrócić uwagę: ✅ Inwentaryzacja jak wpływa na zamknięcie roku ✅ Potwierdzenia sald ✅ Weryfikacja stawek amortyzacyjnych ✅ Odpisy na utratę wartości ✅ Rezerwy ✅ Zobowiązania warunkowe ✅ Wyceny bilansowe ✅ …. 134 rzeczy których nie można pominąć zamykając rok Więcej informacji znajdziesz na: https://szkolaksiegowosci.pl