Układ kosztów rodzajowy

Pozycje kosztów rodzajowych Koszty zespołu 4 a spółka handlowa, produkcyjna, usługowa Koszty rodzajowe a rachunek zysków i strat Koszty rodzajowe a sprawozdanie finansowe Więcej na: https://szkolaksiegowosci.pl