Inwentaryzacja – metody

Zbliża się koniec roku, a z nim inwentaryzacja… Właściwie to już można zaczynać, o ile nasz rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Częstotliwość i terminy znajdziemy w ustawie o rachunkowości. A w jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację? Metodą: spisu z natury w zakresie np. towarów, materiałów, środków trwałych, środków pieniężnych w kasie; potwierdzenia sald – […]