Premia roczna pracowników w kosztach pracodawcy

Premia roczna – kto by nie chciał dostać premii rocznej… Wszystko super, tylko że znowu księgowa ma zgryz. Premia roczna wypłacana jest z reguły po zakończeniu roku obrotowego, czasem nawet w marcu, a w przypadku zarządu – nawet w czerwcu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.