Zwoływanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek odbycia raz w roku tzw. zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.