Indywidualny rachunek podatkowy – mikrorachunek podatkowy

Z dniem 01.01.2020 r. wchodzą w życie zmiany odnośnie płatności za zobowiązania podatkowe.  Od tej daty, wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz niepodatkowych należności budżetowych, będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w stosunku do płatności […]

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Prowadzenie działalności gospodarczej niestety wiąże się z licznymi obowiązkami ewidencyjnymi. Obok tradycyjnych ewidencji, na potrzeby rozliczeń podatkowych czy też kadrowych istnieją również inne istotne kwestie. W ostatnim czasie szczególnie gorącym tematem jest tzw. baza BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, bo tak brzmi pełna nazwa tej bazy, została utworzona ustawą z […]

Stawka VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

W ramach działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców w celu zwiększenia sprzedaży towarów stara się poszukiwać możliwie najszersze grono ich odbiorców. Bardzo często są to kontrahenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy towar został wywieziony poza terytorium Polski mamy do czynienia z tzw. „wewnątrzwspólnotową dostawą towarów”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z […]

Ulga za złe długi

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie  ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Prowadzi ona do szeregu zmian w innych ustawach m. in. w ustawach regulujących podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od osób prawnych. Continue Reading

Obowiązkowa płatność podzielona

Rozszerzenie katalogu transakcji w zakresie obowiązkowej podzielonej płatności. Kogo dotyczy? Z dniem 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jedną z kluczowych kwestii poruszanych przez niniejszą nowelizację jest rozszerzenie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zgodnie z intencją […]

Reprezentacja komandytariusza

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej zdobywającej w ostatnim czasie popularność jest spółka komandytowa. Cechą charakterystyczną takiej spółki jest występowanie dwóch rodzajów wspólników, którzy różnią się zakresem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Są to komandytariusze i komplementariusze. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Z kolei odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości wniesionej do spółki […]

Rejestracja spółki jawnej

Dzisiejszego dnia zajmiemy się problematyką rejestracji spółki jawnej. Ta spółka osobowa nie jest wprawdzie tak szeroko rozpowszechnioną formą prowadzenia działalności gospodarczej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto jednak wziąć pod uwagę tę opcję zarówno ze względów podatkowych (brak konieczności podlegania podatkowi od osób prawnych -CIT) jak i ze względu na większą swobodę w prowadzeniu działalności […]