Zwoływanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek odbycia raz w roku tzw. zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Umowa na czas określony

Ustawodawca podejmował w ostatnich latach liczne starania w celu zapewnienia trwałości zatrudnienia pracowników w Polsce. Starano się m. in. ograniczyć zastosowanie umów o pracę na czas określony. 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Niejednokrotnie strony umowy o pracę, czy to pracodawca, czy to pracownik pragną zakończyć współpracę. Nie zawsze są oni w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii. W takiej sytuacji możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Paragon z NIP

Nowy rok powitał przedsiębiorców kolejnymi zmianami w podatku VAT. Jedną z kwestii wzbudzających szczególne zainteresowanie wśród szeregu podatników jest kwestia „paragonów z NIP”.

Indywidualny rachunek podatkowy – mikrorachunek podatkowy

Z dniem 01.01.2020 r. wchodzą w życie zmiany odnośnie płatności za zobowiązania podatkowe.  Od tej daty, wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz niepodatkowych należności budżetowych, będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w stosunku do płatności […]

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Prowadzenie działalności gospodarczej niestety wiąże się z licznymi obowiązkami ewidencyjnymi. Obok tradycyjnych ewidencji, na potrzeby rozliczeń podatkowych czy też kadrowych istnieją również inne istotne kwestie. W ostatnim czasie szczególnie gorącym tematem jest tzw. baza BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, bo tak brzmi pełna nazwa tej bazy, została utworzona ustawą z […]

Stawka VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

W ramach działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców w celu zwiększenia sprzedaży towarów stara się poszukiwać możliwie najszersze grono ich odbiorców. Bardzo często są to kontrahenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy towar został wywieziony poza terytorium Polski mamy do czynienia z tzw. „wewnątrzwspólnotową dostawą towarów”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z […]