Kto może reprezentować spółkę? 4 PODMIOTY

Kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną, cywilną, partnerską, komandytowo-akcyjną i spółkę komandytową? Kto reprezentuje spółkę?Kto reprezentuje spółkę kapitałową?W jaki sposób kierownik jednostki może reprezentować spółkę?W jaki sposób prokurent może reprezentować spółkę?W jaki sposób pełnomocnik jednostki może reprezentować spółkę?W jaki sposób przedstawiciel podatkowy może reprezentować spółkę?Czy pracownik może reprezentować spółkę?Kto ma prawo do reprezentowania […]

Podziel się!

Czy Biuro rachunkowe musi posiadać KASĘ FISKALNĄ?

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla biura rachunkowego. Kiedy biuro rachunkowe lub doradca podatkowy musi posiadać kasę fiskalną? Co z limitem 20.000 zł? Kiedy nie obowiązuje limit? Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej. 00:00 Kasa fiskalna – dla kogo?00:29 Zwolnienie z […]

Podziel się!

Wycofanie Środka Trwałego do Majątku Prywatnego & Opodatkowanie PIT i VAT

Wycofanie nieruchomości (lub innego środka trwałego) z działalności gospodarczej lub spółki osobowej do majątku prywatnego.Jak wycofanie nieruchomości z działalności wpływa na amortyzację?Jak wycofanie nieruchomości z działalności wpływa na opodatkowanie podatkiem PIT?Jak wycofanie nieruchomości z działalności wpływa na podatek VAT? 00:00 Wycofanie środka trwałego lub nieruchomości do majątku prywatnego01:08 Co z amortyzacją?01:27 Co z przychodami? Czy […]

Podziel się!

Transakcje z podmiotami powiązanymi według ustawy o rachunkowości

Transakcje z podmiotami powiązanymi według ustawy o rachunkowości. 00:00 Transakcje z podmiotami powiązanymi (ustawa o rachunkowości)00:56 Jednostka dominująca01:50 Kiedy mamy do czynienia z jednostką dominującą?04:29 Kiedy mamy do czynienia z jednostką zależną?05:01 Grupa kapitałowa05:19 Jednostki powiązane05:56 Sprawowanie kontroli nad inną jednostką Śledź Szkołę Księgowości:https://szkolaksiegowosci.pl/ Podziel się!

Podziel się!

Opodatkowanie Prokurenta w spółce – Poradnik 2022 – Doradca Podatkowy Wyjaśnia

Koszty uzyskania przychodu prokurenta w spółce za pełnienie swojej funkcji.Co jeśli prokurent jest pracownikiem spółki?Wynagrodzenie prokurenta, czyli jak rozliczyć jego przychody, PIT i składkę zdrowotną?Prokura a koszty uzyskania przychodu.Czy wynagrodzenie prokurenta jest kosztem spółki?Czy wynagrodzenie prokurenta jest opodatkowane? Śledź Szkołę Księgowości:https://szkolaksiegowosci.pl/ 00:00 Kim jest prokurent, koszty uzyskania przychodu prokurenta00:38 Przychody prokurenta – jak rozliczać?02:37 Koszty […]

Podziel się!

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych i odzyskać pieniądze? DOKŁADNE WYLICZENIA

Dokładne przykładowe wyliczenia strat z lat ubiegłych – jak odzyskać pieniądze, jeśli mieliśmy wykazaną stratę. Rozliczenie straty z lat ubiegłych – jak rozliczyć w 2022 roku i jak odliczyć stratę w podatkach? 00:00 Rozliczenie straty z lat ubiegłych00:42 Odliczenie straty w kolejnych 5 latach podatkowych01:26 Odliczenie jednorazowe02:30 Przykłady rozliczeń strat z lat ubiegłych Podziel się!

Podziel się!