wnt

W(ewnątrzwspólnotowe) N(abycie) T(owarów) – co, jak i dlaczego?

WNT powstaje przy dokonaniu transakcji zakupu towarów od przedsiębiorcy z innego kraju. Co ważne – kraj ten musi być krajem członkowskim Unii Europejskiej.  Należy bezwzględnie pamiętać, że na WNT ciąży obowiązek podatkowy. Co do zasady, ten obowiązek powstaje – uwaga, istotna informacja – 15 dnia miesiąca, który następuje PO miesiącu, w którym dokonano transakcji (przepis […]

Podziel się!
limity 2021 vat

Limity 2021 w VAT

VAT zmiennym jest – przekonałyśmy się o tym nieraz Dziś w #krótkoinatemat skupimy się na limitach podatkowych VAT na 2021 rok kwota sprzedaży, która uprawnia do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2021 roku wynosi 200 000 zł, mały podatnik – 1 października 2020 obowiązywał kurs 4,5153 zł/euro, dlatego też kwota limitu dla małego podatnika […]

Podziel się!
badanie biegłego rewidenta

Badanie biegłego – co robić?!

Kto z nas nigdy nie miał obaw przed badaniem biegłego rewidenta ręka w górę Nie wiadomo czego oczekiwać, ani co przygotować. No i kwestia samego badania… jak ono będzie wyglądać?! Dziś w #krótkoinatemat zmierzymy się z biegłym rewidentem – czy rzeczywiście jego badanie jest tak straszne? A może to zwykła kontrola? Zapraszam do czytania! Co […]

Podziel się!

Tarcza antykryzysowa w sprawozdaniu finansowym 2020

Tarcza antykryzysowa, sprawozdanie finansowe 2020, zamknięcie roku 2020 ✅ Jakie formy pomocy tarczy antykryzysowej należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym? 📌 Subwencja PFR w Sprawozdaniu Finansowym 📌 Dofinansowanie bezzwrotne w formie środków pieniężnych w Sprawozdaniu finansowym 📌 Udogodnienia w spłacie kredytów a sprawozdanie finansowe?

Podziel się!
cash flow

Cash flow – nie popełniaj tych błędów!

Dziś w #krótkoinatemat o najczęstszych błędach robionych w jednym z elementów sprawozdania finansowego, czyli w rachunku przepływów pieniężnych (cash flow). Lepiej się ich wystrzegać przesuwanie odsetek i różnic kursowych dotyczących zobowiązań i należności handlowych do przepływów z działalności finansowej, zapominanie o wyłączeniu operacji o charakterze niepieniężnym (jak na przykład amortyzacja), błędne określenie wydatków na nabycie […]

Podziel się!

Inwentaryzacja 2020 – jakie zmiany?

Inwentaryzacji 2020 co nowego: ✅ Zmiana sposobu Inwentaryzacji ✅ Liczebność komisji inwentaryzacyjnej ✅ Kompetencje członków komisji inwentaryzacyjnej ✅ Przygotowanie składników do spisu

Podziel się!