Wyposażenie czyli aktywa niskocenne – ujęcie bilansowe i podatkowe

Nazwa „wyposażenie” funkcjonujące na gruncie przepisów podatkowych, w ustawie o rachunkowości jest określana jako majątek niskocenny. Są nimi składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości, ale spełniające kryteria uznania ich za środki trwałe, które można albo zaliczyć do środków trwałych, albo w ramach uproszczeń przyjętych w polityce rachunkowości do kosztów bieżącego okresu.

Rok obrotowy w spółce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg handlowych. Z faktem tym wiąże się wyznaczenie roku obrotowego spółki. Jest to istotne już na etapie aktu założycielskiego, ponieważ to w nim określa się rok obrotowy.

Po co jest potrzebny zarząd w spółce?

Zarząd jest z praktycznego punktu widzenia najważniejszym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To na nim bowiem spoczywa obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych.

Środki trwałe w rachunkowości i podatkach

Środki trwałe są nieodłącznym elementem każdej jednostki gospodarczej. W zakresie przepisów bilansowych kwestie środków trwałych zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości oraz KSR 11 – Środki trwałe”.

Leasing finansowy a operacyjny

Dzisiaj zajmiemy się podziałem leasingu na finansowy i operacyjny. Jest to bardzo istotne z uwagi na skutki bilansowe i podatkowe. Dodatkowo należy brać pod uwagę fakt, że ustawa o rachunkowości inaczej rozgranicza leasing finansowy od leasingu operacyjnego.

Leasing zwrotny, odnawialny i pośredni

Dzisiaj kolejna część rozważań na temat umów leasingowych. Tym razem zajmiemy się leasingiem bezpośrednim i pośrednim oraz leasingiem zwrotnym i odnawialnym.

Leasing wg KC, Uor i przepisów podatkowych – cz. I

Leasing jest obecnie z jedną z najbardziej popularnych form finansowania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, głownie maszyn i środków transportu.  Do pewnego czasu umowa leasingu funkcjonowała w prawie jako umowa nienazwana, zbliżona do umowy najmu, dzierżawy ale z elementami kredytowymi.

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację VAT?

W pierwszej kolejności zastanówmy się, co należy rozumieć przez dokumentację VAT? Należy do niej ewidencja służąca dla celów rozliczenia VAT: faktury sprzedażowe, raporty fiskalne, faktury zakupowe.