Beneficjent rzeczywisty w spółce komandytowej

Beneficjent rzeczywisty – Kim jest ten tajemniczy osobnik, którego zgłaszamy do specjalnego rejestru CRBR? Co w ogóle oznacza CRBR?

Takich pytań końcówką marca tego roku dostawałam wiele od swoich Klientów. Zresztą trudno się dziwić, skoro znowu muszą wypełniać dodatkowe biurokratyczne papiery, a raczej elektroniczne zgłoszenie, a definicja beneficjenta niby jest jest jasna, ale jednak nie do końca.

Kim jest więc ów tajemniczy gość?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (tak terroryzmu!), beneficjentem rzeczywistym jest:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna […]

I tu mamy definicję beneficjenta rzeczywistego na dwie strony ustawy. W skrócie beneficjentem jest zawsze osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje nad daną spółką kontrolę.

No cóż, tylko co wspólnego ma zwykły prezes lub wspólnik spółki z terroryzmem?
To już pytanie do autora/ów ustawy. Tym niemniej jednak przepis jest i dotyczy sporej liczby podmiotów.

A kogo dokładnie?

Prawie wszystkich spółek 🙂 
czyli spółek: 

  • jawnych,
  • komandytowych, 
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością; 
  • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

No pięknie, tylko jak ustalić tego jegomościa, kogo wpisać do CRBR – czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

No cóż, to zależy z jaką spółką będziemy mieć do czynienia.

Najłatwiej pójdzie nam ze spółką akcyjną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj sprawa jest prosta, więc spokojnie jednoznacznie stwierdzimy, że beneficjentem w tym przypadku będzie wspólnik, który posiada więcej niż 25% udziałów w takiej spółce. Wystarczy więc zaglądnąć do KRS i sprawa jasna. Choć w gruncie rzeczy, to po co zgłaszać to do CRBR skoro te dane są w KRS? Przecież to już z opublikowanych danych wynika. Może uznano, że mamy na to czas…

No to teraz spółka komandytowa – tu sprawa się komplikuje dla nas 🙁 

W spółce komandytowej mamy dwa typy wspólników – komplementariuszy odpowiadających za zobowiązania spółki całym majątkiem i jednocześnie prowadzących sprawy spółki oraz komandytariuszy, którzy takiego wpływu wprost na sprawy spółki nie mają.

Jest jednak ALE – komandytariusze w sprawach przekraczających zwykły zarząd muszą wyrazić zgodę w uchwałach zatwierdzających te czynności. Czyli jednak jakiś wpływ mają…

No więc ostatecznie właściwie najbezpieczniej zgłosić i komplementariuszy i komandytariuszy – czyli wszystkich. I nieważne, że w sumie to już są zgłoszeni, ale do innego rejestru – KRS. 

To na koniec jeszcze kilka kwestii porządkowych.

Kiedy zgłaszamy?

Nowe spółki do 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Spółki istniejące – początkowy termin to 13 kwietnia 2020 r. przeniesiony do lipca 2020 r.

Gdzie zgłaszamy?

CRBR znajdziesz pod tym linkiem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *