Co czytam?


 • Podatek dochodowy od osób prawnych – komentarz – wydawnictwo BECK – pod red. K. Gila, A.Obońskiej, A. Wacławczyka, A. Walter
 • Ordynacja Podatkowa – Komentarz – wydawnictwo Wolters Kluwer – pod red. L. Etel
 • VAT – Komentarz – wydawnictwo BECK – pod red. T. Michalik (edited)
 • Akcyza – Komentarz – wydawnictwo BECK – pod red. M. Zimny
 • Kodeks Spółek Handlowych – komentarz – wydawnictwo BECK – J. Bieniak, M.Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki
 • Kodeks Pracy – Komentarz – wydawnictwo oddk – red. J. Żołyński
 • Rachunkowość Finansowa Przedsiebiorstw – Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo – K. Sawicki
 • Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF – wydawnictwo PWN – red. J. Pfaff
 • Rachunkowość zaawansowana – Wydawnictwo Oficyna – red. K. Winiarska
 • Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych – wydawnictwo Difin – Magdalena Janowicz
 • Sprawozdanie finansowe według MSSF – wydawnictwo Wolters Kluwer – red. B. Nita, W. Hasik
 • Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych – Zagadnienia rachunkowe i podatkowe – wydawnictwo Beck – red. Andre Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski

Chcesz wiedzieć więcej na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych? Zapraszam na:
https://szkolaksiegowosci.pl/akademia
https://szkolaksiegowosci.pl/khadv

Podziel się!