Czy zaliczka zawsze rodzi obowiązek w VAT?

Uwaga, uwaga  – zaliczka wpłynęła na rachunek firmowy!

No to teraz… trzeba wystawić fakturę zaliczkową!

Ale czy na pewno?

Standardowo, w transakcjach krajowych zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, w chwili otrzymania zaliczki, zadatku, czy przedpłaty powstaje nam obowiązek podatkowy Istnieją jednak takie transakcje, dla których otrzymanie zaliczki nie wiąże się z tym obowiązkiem. 

Jakie zaliczki nie skutkują obowiązkiem dla VAT w takim razie? W zakresie transakcji krajowych będą to między innymi zaliczki:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

A jak wygląda sytuacja w transakcjach zagranicznych?
W zakresie transakcji w ramach WDT, otrzymanie zaliczki od kontrahenta nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Inaczej będzie natomiast w przypadku eksportu – jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano część należności (w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę), a jego wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności, obowiązek podatkowy powstaje wraz z chwilą otrzymania tej części należności.

Podziel się!