Czym różni się nieruchomość inwestycyjna od środków trwałych?

Nieruchomość? Przecież to środek trwały. Czy można ją inaczej zaklasyfikować?

Można i to na wiele sposobów, w zależności od sytuacji.

A oto one:

  1. Oczywiście nieruchomość może stanowić środek trwały – ale pod warunkiem, że będzie używana przez naszą jednostkę do działalności gospodarczej, na własne potrzeby np. jako hala magazynowa, hala produkcyjna, biuro itd.
  2. Nieruchomość inwestycyjna – czyli taka, którą nabywamy w celu zwiększenia jej wartości np. do odsprzedaży lub wynajmu
  3. Towar – jeśli naszą główną działalnością jest zakup i sprzedaż nieruchomości.
  4. Produkt – jeśli jesteśmy firmą deweloperską, która wybudowała np. osiedle.

A jak rozróżnić nieruchomość inwestycyjną od środka trwałego?

Przecież zdarza się, że mamy budynek który po części wynajmujemy, po części używamy sami. Lub sytuacja, gdy naszym głównym przedmiotem działalności jest wynajem lokali. Czy w takiej sytuacji nasz budynek będzie środkiem trwałym czy nieruchomością inwestycyjna?

Jeśli wykorzystujemy naszą nieruchomość do działalności operacyjnej np. w sytuacji drugiej jesteśmy firmą zajmującą się wynajmem, to nasze nieruchomości będą środkami trwałymi z uwagi na przedmiot naszej działalności.

W sytuacji, gdy budynek wykorzystywany jest zarówno do działalności operacyjnej i wynajmu nieruchomości (gdy wynajem jest tylko działalnością uboczną), trzeba przeanalizować jakie jest wiodące, przeważające zastosowanie naszej nieruchomości i na tej podstawie właściwe zaklasyfikować odpowiednio do środków trwałych lub nieruchomości inwestycyjnych.

Podziel się!