Fiskus może ukarać za utrudnianie kontroli podatkowej prezesa zarządu

Oj, ale mamy dzisiaj ciekawy temat. Będzie mowa o odpowiedzialności.
Czyjej?

Członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie kwestii podatkowych.

Ile kontroli skarbowych masz już za sobą? Dużo? Mało?

Zarząd zwykle ma sporo obaw związanych z kontrolami podatkowymi. W końcu to członkowie zarządu odpowiadają za uszczuplenia podatkowe dokonane przez spółkę. Nic więc dziwnego.

Ale czy zawsze trzeba się bać kontroli?

W końcu jeśli solidnie prowadzimy działalność gospodarczą i księgi, rozliczamy na czas podatki i wpłacamy zobowiązania podatkowe, to czego się tu bać?

Dużo się mówi o skutkach błędów w rozliczeniach podatkowych, natomiast często zapomina się o karach porządkowych, jakie może nałożyć organ podatkowy.

Na kogo?
Na podatnika. A skoro naszego podatnika – czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd – to kara może zostać nałożona na członków zarządu.

Oczywiście to nie tak wprost, że od razu będzie kara, bo przecież za co?

Zgodnie z art 262 Ordynacji Podatkowej (tam znajdziesz mnóstwo przepisów dotyczących kontroli skarbowych i innych bliskich spotkań z urzędem skarbowym 😉 ) kara porządkowa może zostać nałożona np. w sytuacji, gdy członkowie zarządu:

  • nie stawi się osobiście bez uzasadnionej przyczyny mimo, że byli do tego zobowiązani, lub
  • bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
  • bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
  • bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Karę nakłada organ prowadzący kontrolę w postaci postanowienia. 

Ile może wynosić taka kara?

Kara porządkowa wynosi do 2800 zł, ale to nie jedyna sankcja za utrudnianie przeprowadzenia kontroli skarbowej.

Zostaje jeszcze grzywna – a ta jest uzależniona od skali, motywów działania naszego sprawcy, nawet do 24 958 080 zł (dotyczy 2020 r.).

Podziel się!