Obowiązek rejestracji do VAT-UE

Dzisiejszy wpis poświęcimy kwestii obowiązku rejestracji do VAT-UE (transakcji unijnych). Pierwsze, czemu się przyjrzymy, to pytanie w jakich sytuacjach należy się zarejestrować?

  • przed dokonaniem WNT (zakup towarów od kontrahentów krajów członkowskich),
  • przed dokonaniem WDT (sprzedaż towarów do kontrahentów krajów członkowskich, którzy są zobowiązani do rejestracji, aby zastosować stawkę 0%),
  • przy nabyciu usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy – wówcza to właśnie na nabywcy spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT,
  • przed świadczeniem usług na rzecz kontrahentów z krajów członkowskich w odniesieniu, do których miejscem świadczenia usług jest kraj prowadzenia działalności lub zamieszkania nabywcy – inny, niż Polska.

Ale to nie wszystko! Rejestracja do VAT-UE dotyczy także podatników zwolnionych podmiotowo z VAT  z tytułu nieprzekroczenia obrotu 200 tysięcy PLN. Jednak obowiązek nastąpi dopiero gdy wartość transakcji WNT nabycia towarów przekroczy w danym roku podatkowym 50 tys. PLN. Przy nabyciu/świadczeniu usług sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ mamy obowiązek rejestracji do VAT-UE już przed pierwszą transakcją.

W kwestii rejestracji do VAT-UE: 

  • czynny podatnik VAT musi złożyć do urzędu aktualizację dokumentu VAT-R,
  • zwolniony/niezarejestrowany podatnik musi złożyć dokument VAT-R jako dokument zgłoszeniowy i zaznaczyć część, która dotyczy rejestracji dla celów unijnych.

Na dziś to tyle. Ale pozostawaj czujna, bo… już na ten weekend zapowiem coś, co NA PEWNO Cię zainteresuje!

Podziel się!