Podejście retrospektywne – o co chodzi?

Podejście retrospektywne w ustawie o rachunkowości oznacza przekształcenie danych za poprzednie okresy wykazane w sprawozdaniu finansowym. Sytuacją, która wymaga podejścia reteropektywnego jest zmiana zasad rachunkowości w jednostce gospodarczej.

Kiedy mamy do czynienia ze zmianą polityki rachunkowości?

 

Przyczyny zmiany zasad polityki rachunkowości mogą być różne. Czasami jednostka uznaje, że zmiana zasad wyceny będzie bardziej adekwatna do obecnej sytuacji jednostki i w sposób bardziej rzetelny i jasny przedstawi jej sytuację. Innym przypadkiem będzie zmiana zasad związana z utratą prawa do uproszczeń bądź zmiana przepisów prawnych.

Nie przyjęcie nowych zasad rachunkowości  będzie jednak traktowane jako zmiana zasad rachunkowości, a co za tym idzie będzie wymagało podejścia retrospektywnego.

W jakich sytuacjach nie będziemy mieć do czynienia ze zmianą polityki rachunkowości?

Będą to np. sytuacje, gdy jednostka przyjmuje nowe zasady wyceny, ale zdarzeń, które dotychczas nie występowały w jednostce gospodarczej. Innym przypadkiem będzie przekwalifikowanie składnikówz długoterminowych do krótkoterminowych lub odwrotnie, czy z środków trwałych do inwestycji.Również gdy zmiana zasad będzie nieistotna z punktu widzenia skutków dla obrazu jednostki, nie będzie to traktowane jako zmiana polityki rachunkowości.

Co oznacza podejście retrospektywne?

Po pierwsze skutki zmian odnosimy na kapitał własny, ujmując je w pozycji zysk/strata z lat ubiegłych. To jednak nie wszystko. Dodatkowo w sprawozdaniu finansowym musimy przygotować tzw. Dane przekształcone, czyli takie jakie jednostka by wykazała, gdyby od zawsze stosowała obecnie przyjęte zasady rachunkowości. Jest to czasem dość trudne i czasochłonne.Dodatkowo zmiany musimy wykazać również w Zestawieniu zmian w kapitale oraz informacji dodatkowej opisując w jaki sposób zmiana zasad rachunkowości wpłynęła na sprawozdanie finansowe w stosunku do sytuacji, gdyby dalej stosowano dotychczasowe zasady.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *