projekt zmian vat, usługi elektroniczne, szkoła księgowości, anna leńczowska, podatkowe rozliczenia

Projekt zmian VAT – usługi elektroniczne

Dopiero co mówiliśmy o projekcie zmian ustawy o podatku VAT w zakresie SLIM VAT (kto nie widział wpisu, ten robi klik), a tu już nowa zmiana się szykuje! 

Tym razem chodzi o zmianę przepisów dla usług elektronicznych, wynikającą z konieczności dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych w zakresie opodatkowania branży e-commerce. Uściślając, dotyczy to transakcji dokonywanych przez różnego typu platformy i towary wysyłane z magazynów zapewniających kompleksową obsługę logistyczną, tzw. fulfilment warehouse.

Planowane zmiany nie dotyczą sytuacji świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych, czy elektronicznych. Chodzi bardziej o sytuację sprzedaży towarów/usług za pomocą platform sprzedażowych, w której produkty wysyłane są do konsumentów (niebędących podatnikami VAT), na przykład z centralnych magazynów obsługujących kompleksowo kwestie logistyczne. 

Zmiana oznaczałaby więc możliwość sprzedaży konsumentom w całej Europie i  rozliczanie takich transakcji bez konieczności rejestracji do VAT w innych krajach UE – czyli rozwiązanie podobne do MOSS.

W skrócie: jakie zmiany są planowane?

  1. Wprowadzenie definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
  2. Zmiana w przepisach dotyczących sprzedaży wysyłkowej;
  3. Rozszerzenie procedury MOSS;
  4. Utworzenie procedury OSS (One Stop Shop);
  5. Uchylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
  6. Wprowadzenie uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro;
  7. Nałożenie obowiązku rozliczenia podatku VAT (poboru i zapłaty VAT) przez podatników, ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej):
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz konsumentów z UE, lub
  • dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów.

Planowane zmiany mają obowiązywać od 1.07.2021 r. Jaki będzie ostateczny wygląd tych przepisów? Czas pokaże!

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *