Przychody spółki zwolnione z CIT

Jeśli mówimy o przychodach do opodatkowania, zwykle stwierdzimy, że przecież wszystkie przychody spółki są opodatkowane, ale czy na pewno?

Czy są przychody, które nie są opodatkowane?

Tak i to dwóch typów, czyli typ I – przychody bilansowe nie stanowiące przychodów do opodatkowania. Czyli takie, które w ogóle nie stanowią przychodów na gruncie podatku dochodowego.

Mamy też typ II – czyli przychody, które wprawdzie są przychodami podatkowymi, ale jednocześnie są zwolnione z opodatkowania.

No dobrze, przejdźmy do konkretów – Co nie będzie opodatkowane w CIT?

  • naliczone, nieotrzymane odsetki
  • zwrócone opłaty i podatki, nie zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów,
  • zwrócone odsetki od zaległości podatkowych,
  • oprocentowanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w VAT,
  • dotacje otrzymane na zakup środków trwałych,
  • dochody z działalności w SSE

ale to oczywiście nie wszystkie pozycje…

Może być też sytuacja odwrotna, czyli sytuacja w której będziemy mieć przychód do opodatkowania, a jednocześnie nie będzie on przychodem w sensie ustawy o rachunkowości.

Typowym przykładem takiej sytuacji jest uzyskanie przychodów z  nieodpłatnych świadczeń.

Podziel się!