Rodzaje kapitałów w spółce z o.o.

Rodzaje kapitałów w spółce z o.o.

Kapitał jest absolutną podstawą działania spółki. W bilansie, po stronie pasywów, możemy znaleźć rozróżnienie na kapitały własne i kapitały obce. Dziś zajmiemy się kapitałami własnymi. Co możemy w nich znaleźć?

  • zysk z roku bieżącego,
  • zyski/straty z lat ubiegłych niepodzielone lub niepokryte,
  • kapitał zakładowy nie mniejszy niż 5000 zł, wynikający z zapisów umowy spółki (czyli jeżeli mamy w planach podniesienie tego kapitału, to nie unikniemy zmiany umowy!),
  • kapitał zapasowy (jeżeli mamy go zaplanowanego w umowie) – w przeciwieństwie do spółki akcyjnej, odpisy na kapitał zapasowy w spółce z o.o. są dobrowolne poza sytuacją, gdy w naszej spółce pojawi się ażio,
  • kapitał rezerwowy – tworzony przez spółkę dobrowolnie,
  • kapitał z aktualizacji wyceny – związany z wyceną, np. inwestycji finansowych.

W momencie rejestrowania spółki, a więc gdy składamy wniosek o rejestrację do KRS, zarząd musi oświadczyć, że cały kapitał został przez wspólników wniesiony. Jeżeli oświadczyłby nieprawdę, to za część, która nie zostałaby wniesiona będzie odpowiadać ze wspólnikami, ponieważ działał na szkodę spółki.

Czy taki kapitał zakładowy można w jakiś sposób wykorzystać, czy on ma leżeć na rachunku/w kasie i nie można go ruszyć? Zarząd – w imieniu spółki – może dysponować tym kapitałem tak, aby spółka mogła rozpocząć swoją działalność.

Na dziś to tyle. Jeżeli chcesz zobaczyć poprzednie materiały związane z cyklem “Spotkań ze spółką”, to…

  • mikro-lekcja o rejestracji spółki z o.o. (kliknij tu)
  • wpis o różnicach pomiędzy spółką z o.o. a komandytową (kliknij tu)
  • Czwartkowa Kawa i sprawozdaniu finansowym spółki z o.o. (kliknij tu)
Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *