Sprawozdanie Finansowe

Jak przygotować się do zamknięcia roku? O czym nie zapomnieć? Czy trzeba się bać badania biegłego rewidenta?

Podziel się!