Usługi budowlane i budowlano-montażowe a podatek VAT

Standardowo momentem powstania obowiązku podatkowego jest data wykonania usługi lub dostawy towaru. Dla usług budowlanych i budowlano-montażowych przewidziano jednak odrębne uregulowanie. Jak to wygląda w praktyce?