Usługi budowlane i budowlano-montażowe a podatek VAT

Standardowo momentem powstania obowiązku podatkowego jest data wykonania usługi lub dostawy towaru. Dla usług budowlanych i budowlano-montażowych przewidziano jednak odrębne uregulowanie. Jak to wygląda w praktyce?

Mianowicie datą powstania obowiązku podatkowego dla tych usług jest data wystawienia faktury, którą w tym przypadku należy wystawić nie później niż 30 dni od daty wykonania usługi. Co się stanie w przypadku gdy podatnik opóźni się z wystawieniem faktury?

Obowiązek i tak powstanie w trzydziestym dniu od daty wykonania tejże usługi. Natomiast jeśli podatnik wystawi fakturę przed upływem tych 30 dni – obowiązek powstanie w dniu wystawienia faktury.

No dobrze, ale podatnik nie zawsze ma obowiązek wystawienia faktury. Ma to miejsce np. w przypadku świadczenia usług na rzecz osób prywatnych. Kiedy w takiej sytuacji należy rozpoznać datę powstania obowiązku podatkowego? W takim przypadku przepis szczególny nie znajdzie zastosowania i jako datę powstania obowiązku podatkowego trzeba wskazać datę wykonania usługi według zasad ogólnych.

Jeśli masz wątpliwości, zawsze lepiej zasięgnąć porady księgowego niż narazić się na nieprzyjemne konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego.

 

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *