Paragon z NIP

Nowy rok powitał przedsiębiorców kolejnymi zmianami w podatku VAT. Jedną z kwestii wzbudzających szczególne zainteresowanie wśród szeregu podatników jest kwestia „paragonów z NIP”.