Paragon z NIP

Nowy rok powitał przedsiębiorców kolejnymi zmianami w podatku VAT.
Jedną z kwestii wzbudzających szczególne zainteresowanie wśród szeregu podatników jest kwestia „paragonów z NIP”.

Nowe zapisy w ustawie

Z dniem 01.01.2020 r.  wprowadzony został bowiem nowy obowiązek dotyczący transakcji ewidencjonowanych na kasie fiskalnej. Do art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług zostały dodane punkty 5-7.
Zgodnie z ich brzmieniem wystawienie faktury w takich transakcjach jest możliwe jedynie w przypadku, gdy paragon  potwierdzający dokonanie sprzedaży zawiera numer identyfikacyjny kupującego (NIP).

 

Co w przypadku popełnienia błędu?

Za uchybienie powyższego obowiązku zostały przewidziane dotkliwe sankcje. Odpowiedzialność za uchybienie ponosić będzie wystawiający fakturę. Organy podatkowe będą mogły nałożyć na tego podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 % podatku VAT wykazanego na fakturze (w praktyce więc oznaczać będzie to odprowadzenie podwójnego VAT od transakcji).

 

Kogo te zmiany nie dotyczą?

Z obowiązku paragonu z NIP zwolnieni będą podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych.

 

Cel tych zmian…

W zamierzeniu ustawodawcy rozwiązanie to ma prowadzić do likwidacji procederu „handlu paragonami”. W praktyce może okazać się niezwykle uciążliwe. Wystawcy faktur będą musieli podejmować dodatkowe czynności kontrolne w celu uniknięcia odpowiedzialności za brak numeru NIP na paragonie.
Z kolei kupujący, który zapomnieli zasygnalizować chęć uzyskania faktury i nie podali swojego numeru NIP, nie będą mogli uzyskać jej po wystawieniu paragonu, czyli np. tuż po odejściu od kasy w sklepie.

 

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *