inwentaryzacja 2020

Inwentaryzacja 2020

Pandemia pandemią, ale inwentaryzacja odbyć się musi! Komitet Standardów Rachunkowości opracował “Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19”. Czego się z niego dowiadujemy? W skrócie: rola jaką spełnia inwentaryzacja jest na tyle duża, że NIE MOŻNA z niej zrezygnować, ani od niej odstąpić; jednostka, przy zachowaniu pełni reżimu sanitarnego, powinna starać się o wykonanie inwentaryzacji […]