inwentaryzacja 2020

Inwentaryzacja 2020

Pandemia pandemią, ale inwentaryzacja odbyć się musi! Komitet Standardów Rachunkowości opracował “Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19”. Czego się z niego dowiadujemy? 🤔

W skrócie:
✅ rola jaką spełnia inwentaryzacja jest na tyle duża, że NIE MOŻNA z niej zrezygnować, ani od niej odstąpić;
✅ jednostka, przy zachowaniu pełni reżimu sanitarnego, powinna starać się o wykonanie inwentaryzacji drogą spisu z natury;
✅ w sytuacji, w której spis z natury nie będzie mógł być wykonany – w grę wchodzi inwentaryzacja W DRODZE WERYFIKACJI;
✅ inwentaryzacja w drodze weryfikacji może odbyć się tylko i wyłącznie w sytuacjach WYJĄTKOWYCH (i decyduje o tym kierownik jednostki);
✅ dokument uzasadniający przeprowadzenie weryfikacji zamiast spisu z natury powinien zostać załączony do protokołu;
✅ istnieją sytuacje, które uniemożliwiają przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji (np. brak bieżącej ewidencji księgowej) – KAŻDY inny od spisu z natury sposób wymaga ujawnienia i opisu we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Na każdej jednostce decydującej spoczywa obowiązek ustalenia, czy ryzyko epidemiologiczne związane z inwentaryzacją stanowi zagrożenie i powód do zmiany sposobu jej przeprowadzenia, czy też nie.

Gotowa na inwentaryzację? 🧐

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *