Polityka rachunkowości – co zawiera?

Co zawiera polityka rachunkowości: ✅ rok obrotowy ✅ okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku ✅ metody wyceny aktywów i pasywów ✅ metody ustalania wyniku finansowego ✅ sposób prowadzenia ksiąg ✅ system służący ochronie danych osobowych ✅ plan kont ✅ zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych ✅ wykaz ksiąg rachunkowych Więcej na temat księgowości i podatków znajdziesz na: […]

Rachunek zysków i strat – ważne punkty + Q&A

Jaki wariant rachunku zysków i strat wybrać? Jaki wpływ na rachunek zysków i strat ma przedmiot działalności, plan kont i układ kosztów? Czym różnią się wersje rachunku zysków i strat? Czy rzis zależy od statusu jednostki mikro, małej? Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu rachunku zysków i strat? Zapraszam na Czwartkową Kawę 🙂