Polityka rachunkowości – co zawiera?


Co zawiera polityka rachunkowości:
✅ rok obrotowy
✅ okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku
✅ metody wyceny aktywów i pasywów
✅ metody ustalania wyniku finansowego
✅ sposób prowadzenia ksiąg
✅ system służący ochronie danych osobowych
✅ plan kont
✅ zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych
✅ wykaz ksiąg rachunkowych

Więcej na temat księgowości i podatków znajdziesz na: https://szkolaksiegowosci.pl/

Zapisy na warsztaty księgowe:
https://szkolaksiegowosci.pl/warsztaty-ksiegowe/

Podziel się!