Świadectwo pracy

Jednym z obowiązków jakie ciążą na pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy z pracownikiem jest obowiązek wydania świadectwa pracy.