BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Prowadzenie działalności gospodarczej niestety wiąże się z licznymi obowiązkami ewidencyjnymi. Obok tradycyjnych ewidencji, na potrzeby rozliczeń podatkowych czy też kadrowych istnieją również inne istotne kwestie. W ostatnim czasie szczególnie gorącym tematem jest tzw. baza BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, bo tak brzmi pełna nazwa tej bazy, została utworzona ustawą z […]