Reprezentacja komandytariusza

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej zdobywającej w ostatnim czasie popularność jest spółka komandytowa. Cechą charakterystyczną takiej spółki jest występowanie dwóch rodzajów wspólników, którzy różnią się zakresem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Są to komandytariusze i komplementariusze. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Z kolei odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości wniesionej do spółki […]