Korekta faktury a korekta JPK_V7

Zdarza Ci się czasem sytuacja, w której popełniasz błąd w fakturze sprzedażowej? Błąd może dotyczyć zarówno kwot, stawek podatku VAT, jak i danych stron. W zależności od tego, czy korekta faktury wpływa na zwiększenie, albo zmniejszenie kwoty podatku należnego – będziemy ją wykazywać w różnych okresach. Korekty zwiększające podstawę opodatkowania, a wynikające z błędu, należy […]