Korekta faktury a korekta JPK_V7

Zdarza Ci się czasem sytuacja, w której popełniasz błąd w fakturze sprzedażowej? Błąd może dotyczyć zarówno kwot, stawek podatku VAT, jak i danych stron. W zależności od tego, czy korekta faktury wpływa na zwiększenie, albo zmniejszenie kwoty podatku należnego – będziemy ją wykazywać w różnych okresach.

Korekty zwiększające podstawę opodatkowania, a wynikające z błędu, należy wykazać w okresie obowiązku podatkowego. Jeśli więc w listopadzie 2020 r. okazało się, że na fakturze majowej był błąd, w wyniku którego zaniżony został podatek VAT, korektę tej faktury wykażesz w rejestrach VAT maja i skorygujesz deklarację VAT za ten okres.

Jeśli zaś korekta zwiększająca wynika ze zdarzeń, które miały miejsce w listopadzie 2020 r., wykażesz ją w miesiącu listopad – w pliku JPK_V7.

Inaczej jest w przypadku korekt faktur sprzedaży zmniejszających podatek należny. Konieczne będzie posiadanie potwierdzenia, że nasz odbiorca otrzymał fakturę korygującą! Jeśli na przykład otrzymasz takie potwierdzenie dopiero w grudniu 2020 r., to wykażesz taką korektę w pliku JPK za grudzień 2020 r.

Może też się zdarzyć taka sytuacja, że otrzymasz fakturę korygującą od swojego dostawcy – wykażesz ją wtedy w miesiącu otrzymania w rejestrze VAT, a tym samym w pliku JPK_V7.

Pojawia się pytanie – w jaki sposób wykazać korektę w pliku JPK_V7, jeśli fakturę korygującą otrzymałaś w listopadzie 2020, a dotyczy ona zakupu z września 2020? W tym przypadku wykażesz korektę w pliku JPK za miesiąc listopad 2020.

No dobrze… ale co zrobić, gdy doszło do pomyłki przy składaniu JPK_V7 – powiedzmy, że wykazałaś nieprawidłowe dane kontrahenta. Oczywiście masz prawo złożenia korekty, ale trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z wyjaśnieniami MF, plik JPK_V7 w części ewidencyjnej nie spełnia warunków uznania go za deklarację podatkową. W efekcie, gdy dochodzi do pomyłki w części ewidencyjnej, jest to traktowane jako złożenie nieprawidłowej księgi. Aby więc uniknąć konsekwencji karnoskarbowych z tego tytułu, należy złożyć czynny żal!

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *