kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Końcówka roku zbliża się, oj zbliża! A jaki obowiązek pojawia się na księgowym, gdy nadchodzi ostatni dzień roku? Sprawozdanie finansowe! Czym jest sprawozdanie finansowe? W skrócie – sprawozdanie finansowe to przedstawienie sytuacji finansowej (np. bilans) i wyników finansowych jednostki (np. rachunek zysków i strat) na dzień bilansowy, czyli dzień kończący rok obrotowy. W sprawozdaniu finansowym […]