kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Końcówka roku zbliża się, oj zbliża! A jaki obowiązek pojawia się na księgowym, gdy nadchodzi ostatni dzień roku? Sprawozdanie finansowe!

Czym jest sprawozdanie finansowe?

W skrócie – sprawozdanie finansowe to przedstawienie sytuacji finansowej (np. bilans) i wyników finansowych jednostki (np. rachunek zysków i strat) na dzień bilansowy, czyli dzień kończący rok obrotowy. W sprawozdaniu finansowym prezentuje sią także dane za poprzedni rok obrotowy (dane porównawcze). 

Nie wszystkich jednak czeka złożenie takiej formy sprawozdania – przyjrzyjmy się więc na kim spoczywa obowiązek sprawozdawczy, a na kim już niekoniecznie…

KTO MUSI złożyć sprawozdanie finansowe?

 • podmioty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości muszą prowadzić księgi rachunkowe ze względu na wysokość przychodów, czy też status prawny,
 • podmioty, które dobrowolnie wybrały taki sposób ewidencjonowania swej działalności

Obowiązek sprawozdań finansowych może spoczywać na każdym rodzaju działalności: na spółkach (wszelkiego rodzaju), osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a nawet na fundacjach.

KTO NIE MUSI złożyć sprawozdania finansowego?

W przypadku niektórych spółek obowiązek sprawozdawczy zostaje wyłączony – tak jest np. w spółkach jawnych i partnerskich, których przychody są mniejsze, niż równowartość 2 mln złotych.

Uwaga – takie spółki MUSZĄ złożyć w odpowiednim Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego, do 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy!

I jeszcze krótkie przypomnienie z czego składa się takie sprawozdanie:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa.

W pewnych określonych przypadkach dochodzi do tego:

 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Ponadto, nie można zapomnieć o dołączeniu: 

 • sprawozdania z działalności, jeśli jest ono wymagane (uwaga nie jest to część sprawozdania finansowego, choć sporządza się go w tym samym terminie)
 • uchwały zatwierdzającą dokumenty
 • uchwały o podziale zysku lub też o pokryciu straty
 • opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało jego badaniu!
Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *