Stawka VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

W ramach działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców w celu zwiększenia sprzedaży towarów stara się poszukiwać możliwie najszersze grono ich odbiorców. Bardzo często są to kontrahenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy towar został wywieziony poza terytorium Polski mamy do czynienia z tzw. „wewnątrzwspólnotową dostawą towarów”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z […]