ulga na zakup kasy online

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

2021 rok będzie rokiem kolejnych etapów związanych ze zmianami tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online. Pierwotne założenie o objęciu obowiązkiem posiadania kas online wszystkich przedsiębiorców od 2018 roku zostało rozdzielone na rozliczne etapy, których zeszłoroczne terminy dodatkowo się przedłużyły w związku z epidemią COVID-19.

Oczywiście, na zakup takiej kasy wprowadzono specjalne ulgi w postaci zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy. W jaki sposób wykazać taką ulgę? O tym w dzisiejszym wpisie!

Podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty, którą wydali na zakup kasy, w wysokości 90% jej ceny zakupu (ale nie więcej, niż 700 zł).

Możliwość ubiegania się o ulgę następuje, gdy

  • rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu zakupionej kasy,
  • podatnik posiada fakturę zakupu nowej kasy wraz z dowodem zapłaty.

Czynny podatnik VAT może odliczyć ulgę za zakup kasy fiskalnej bezpośrednio w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w który zostało rozpoczęte prowadzenie ewidencji sprzedaży (przy zastosowaniu tej kasy), albo za okres następujący po nim.

Gdy wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony jest większa lub równa wartości ulgi, wówczas podatnik musi pomniejszyć kwotę podatku o wysokość kwoty, którą wydał na zakup. Jeżeli zaś wartość ta jest mniejsza od ulgi na zakup kasy, podatnik musi pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę wydaną na zakup.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT – aby zgłosić chęć zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie skarbowym.

A jeżeli wiedzy o kasach fiskalnych wciąż Ci mało – zapraszam do oglądnięcia mikro-lekcji na temat kas fiskalnych online w spółkach z o.o. Aby obejrzeć materiał, kliknij TUTAJ (https://youtu.be/8LzHj3kLRwE).

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *