ulga na złe długi cit

Ulga na złe długi w CIT

Ulga na złe długi obowiązuje zarówno w przypadku podatku dochodowego, jak i w przypadku podatku VAT. Mówiąc o uldze na złe długi w kontekście spółek, wchodzimy w temat ulgi na gruncie podatku CIT.

Od 2020 roku ulga na złe długi w zakresie podatku dochodowego pojawiła się z powrotem po dłuższej nieobecności, ale w nieco innym wydaniu – wprowadzone zostały nowe przywileje dla wierzycieli i obowiązki dla dłużników.

Na czym polega ulga na złe długi? Z zasady ma ona pomóc przedsiębiorcom w poprawieniu płynności finansowej, kiedy mają do czynienia z kontrahentem, który nabył ich usługę/towar, a za nie nie zapłacił. 

Oczywiście, jak zwykle, aby ulga na złe długi miała miejsce, trzeba spełnić konkretne warunki: 

  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego,
  • od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy (transkacji handlowej działalności gospodarczych, dla których przychody są opodatkowane w Polsce), nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym faktura została wystawiona lub umowa zawarta.

W przypadku ulgi na złe długi mamy do czynienia z dwiema stronami: wierzyciela (osoby poszkodowanej) i dłużnika (osoby zalegającej z zapłatą).

Wierzycielowi przysługują konkretne uprawnienia. Jeżeli nie otrzymał on należności (lub jej 

części) w terminie 90 dni od dnia określonego upływu terminu płatności, może on:

  • zmniejszyć podstawę obliczenia wartości podatku o wartość tej należności (lub jej część),
  • lub zwiększyć poniesioną stratę.

Oczywiście – obydwa te przypadki niosą konkretne skutki zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. 

Jeżeli chodzi o dłużnika – w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności, jest zobowiązany (!) do:

  • zwiększenia podstawy obliczenia podatku
  • lub zmniejszenia straty.

Tak się składa, że nowe ustalenia ulgi na złe długi zbiegły się z momentem pandemii, a to też niesie za sobą nowe skutki! Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulgi na złe długi, która – mimo wszystko – jest dość obszernym tematem, podsyłam Ci dwa linki do filmów, które wyjaśnią Ci zarówno ulgę na złe długi w CIT i PIT, jak i ulgę na złe długi w VAT. Na dodatek obejmą zagadnienie ulgi na złe długi w kontekście COVID-19:

  • Ulga na złe długi w CIT i PIT (klik)
  • Ulga na złe długi w VAT (klik)
Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *