wnt

W(ewnątrzwspólnotowe) N(abycie) T(owarów) – co, jak i dlaczego?

WNT powstaje przy dokonaniu transakcji zakupu towarów od przedsiębiorcy z innego kraju. Co ważne – kraj ten musi być krajem członkowskim Unii Europejskiej. 

Należy bezwzględnie pamiętać, że na WNT ciąży obowiązek podatkowy. Co do zasady, ten obowiązek powstaje – uwaga, istotna informacja – 15 dnia miesiąca, który następuje PO miesiącu, w którym dokonano transakcji (przepis ten nie dotyczy faktur zaliczkowych).

Jak to jednak bywa, czasami faktury się nie dostaje, albo dostaje dużo wcześniej. Co wtedy?

  • w przypadku braku faktury, nabywca towaru i tak nie jest zwolniony z rozliczenia takiej transakcji. Na kupującym leży obowiązek wykazania podatku należnego,
  • w przypadku wcześniejszej faktury, obowiązek podatkowy powstaje wraz z datą jej wystawienia.

Przedsiębiorca (kupujący) musi przestrzegać daty: dostawy, wystawienia i otrzymania faktury. WNT ma usprawnić nabycie towarów w momencie transakcji pomiędzy dwoma krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ale może też – dosadnie mówiąc – napsuć krwi. 

Oczywiście, nabywca towaru może obniżyć kwotę należnego podatku o kwotę podatku naliczonego. W przypadku WNT kwota podatku naliczonego stanowi kwotę podatku należnego. Nabywca ma prawo do odliczenia podatku, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, we właściwej deklaracji podatkowej zostanie uwzględniony podatek należny z WNT.

No i na koniec – co jeżeli nie wykażemy WNT w terminie? Na nabywcę spada kolejny obowiązek, tym razem w postaci złożenia korekty deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *