PIT, CIT, VAT- jak nie zwariować i wybrać formę opodatkowania

Temat bardzo szeroki. Nie jest możliwe w jednym wpisie jednoznacznie udzielić odpowiedzi, na pytanie którą formę opodatkowania wybrać. Postaram się jednak trochę przybliżyć wam założenia podstawowe, którymi powinniście się kierować przy tym wyborze.

Najpierw kilka podstawowych definicji:

 

PIT – czyli podatek dochodowy od osób fizycznych – dotyczy zarówno dochodów z umów o pracę, umów zlecenia czy o dzieło, ale także dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólników spółek jawnych, cywilnych, komandytowych.

 

CIT – czyli podatek od osób prawnych – tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych.

 

VAT – podatek od wartości dodanej, niezależny od podatku dochodowego, dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT.

 

 

Macie już podstawowe definicje. Pora więc na ścieżki wyboru, którą przedstawia schemat poniżej.

 

Kwestie wyboru odpowiedniej formy opodatkowania będę poruszać w kolejnych artykułach, bo nie sposób opisać wszystko w jednym wpisie.

 

Zapraszam do śledzenia Bloga. 🙂

 

 

>