Badanie biegłego rewidenta – czy takie straszne?

Biegły rewident? Czy taki straszny?

Często zdarza się, że księgowi obawiają się  badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Nie wiedzą czego oczekiwać, co przygotować, jak będzie przebiegać proces badania. W końcu to przecież swego rodzaju kontrola pracy księgowego…

Ale czy tylko kontrola?

Po pierwsze biegły wyraża opinię na temat informacji zawartych w ostatecznym sprawozdaniu finansowym. Weryfikuje także system kontroli wewnętrznej podmiotu i ustala ryzyko zniekształcenia dla sprawozdania. Biegły także może pomóc działowi księgowemu, może być w pewnym sensie wsparciem merytorycznym. Oczywiście w przypadku badania sprawozdania biegły nie może prowadzić ksiąg rachunkowych badanego podmiotu lub mieć wpływu na prowadzenie takich ksiąg czy podejmowanie decyzji w tym zakresie. 

To jednak nie znaczy, że trzeba się go bać. Warto przygotować się odpowiednio do badania i zrozumieć sens takiego badania. Biegły często wskazuje obszary ryzyka występujące w spółce, obszary nad którymi warto w przyszłości popracować, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo nie tylko księgowe spółki.

Co biegły potrzebuje w trakcie badania?

Poznać i zrozumieć spółkę i jej otoczenie, aby wskazać jakie ryzyko, w których obszarach występuje w podmiocie badanym. Ostatecznie wydaje on opinię na temat tego, czy sprawozdanie finansowe przedstawia jasny i rzetelny obraz jednostki oraz nie zawiera zniekształceń.

Podziel się!