Biała lista podatników

Wraz z dniem 01.09.2019 zaczęła funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT. Jest to prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz podmiotów będących podatnikiem VAT.

Wykaz znajdziemy pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Co zawiera biała lista?

Dzięki białej liście będziemy mogli zweryfikować informacje dla potrzeb podatku VAT odnośnie danej transakcji.

W systemie sprawdzimy m in.:

– Firma (nazwa) lub imię i nazwisko podatnika

– Numer PESEL (o ile podmiot posiada)

– Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia)

– Numer identyfikacyjny REGON (o ile został nadany)

– Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  (o ile został nadany)

– Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną

– Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku brakuadresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej

– Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL

– Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu orazich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL

– Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL

– Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK

– Data rejestracji jako podatnika VAT

– Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT. Podstawa prawna odmowy rejestracji.

– Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT. Podstawa prawna wykreślenia.

– Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT. Podstawa prawna przywrócenia.

Co w kwestii rachunków bankowych?

Na szczególną uwagę zasługuje kwestia rachunków bankowych. Związane jest to z nowym obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę. Od 1 września 2019 płatności za kwoty powyżej 15 tys. muszą być dokonywane na jeden z rachunków zgłoszonych w białej liście. Konsekwencje z tytułu braku płatności będą wyciągane od 1 stycznia 2020 r. Od tego momentu nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Ponadto wpłacający musi w takiej sytuacji liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Zgłoszenie do białej listy

Tak więc przedsiębiorco, nie zwlekaj ze zgłoszeniem rachunków bankowych dla potrzeb białej listy. Można tego dokonać za pomocą następujących druków złożonych w Urzędzie Skarbowym: NIP 8 dla podmiotów wpisanych do KRS, NIP 7 dla podmiotów w CEIDG oraz NIP 2 dla spółek cywilnych.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *