Kogo dotyczy obowiązkowy split payment?

Nie znamy dnia ani godziny, kiedy spilt payment dosięgnie każdego przedsiębiorcę, nawe jeśli wydaje nam się, że to nas przecież nie dotyczy!  Niec bardziej mylnego. A dlaczego? Zaraz postaramy się Wam wyjaśnić.

Co obejmuje split payment?

Wchodzący w życie z dniem 1 listopada obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji za zakup towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Lista obejmie 150 pozycji i są to głównie towary i usługi objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem, m.in. usługi budowlane, żelazostopy, stal, metale, odpady i surowce wtórne, złom, ale także laptopy, telefony, konsole do gier oraz odpowiedzialnością solidarną (np. paliwa, oleje opałowe, aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe). Każdy z nas korzysta z usług firm budowalnych, kupuje komputer do firmy czy też nabywa aparat fotograficzny na potrzeby działalności.

Obowiązkowy split payment obejmie też m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych, telewizory, komputery, węgiel, koks czy brykiet. Oznacza to więc likwidację odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych.

Podobnie ma się sprawa z płatnościami, gdy kwota brutto na fakturze przekroczy 15 tysięcy złotych – wtedy również kłania się split payment.

Mechanizm podzielonej płatności

Wprowadzone zmiany wymuszają na sprzedawcach obowiązek oznaczania faktur o wysokości większej niż 15 tysięcy brutto opisem „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiego zapisu to ryzyko poniesienia kary – 30% sankcji VAT.

Również nabywcy będą zobligowani do zastosowania split payment przy uiszczaniu zapłaty w w/w przypadkach. Za uchylenie się od obowiązku grozi analogiczna kara jak w przypadku sprzedawcy. Ponadto od 1 stycznia 2020 nabywca, który zdecyduje się na płatność inną niż podzielona, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Faktury na mniej niż 15 000 zł

Gdy faktura będzie opiewać na kwotę równą lub mniejszą niż 15 tysięcy powyższe obostrzenia nie będą obowiązkowe i nabywca będzie mógł zdecydować, jaką formę zapłaty wybierze.

ALE UWAGA!

Gdy na dokumencie znajdą się jakiekolwiek towary lub usługi z załącznika nr 15, na fakturze musi pojawić się oznaczenie: mechanizm podzielonej płatności. Nabywca zaś musi zastosować split payment przynajmniej w kwocie, która jest objęta tym obowiązkiem. Resztę kwoty może zapłacić dowolnie: w całości na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy lub z podziałem.

Jak uniknąć sankcji za błędnie wystawioną fakturę?

Jeśli zapomnisz o umieszczeniu zapisu: mechanizm podzielonej płatności jeszcze nic straconego. Wystarczy, że nabywca opłaci fakturę uwzględniając podział. To nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku skorygowania błędnie wystawionego dokumentu.

Zaliczka a split payment

W przypadku zapłaty zaliczki w podzielonej płatności podatnik powinien być w stanie udowodnić, że płacona przez niego zaliczka dotyczy konkretnej faktury.

Split payment za więcej niż jedną fakturę

Nowe regulacje umożliwiają także dokonywanie jednorazowo przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *