Świadectwo pracy

Jednym z obowiązków jakie ciążą na pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy z pracownikiem jest obowiązek wydania świadectwa pracy. 

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

Powoli zbliża się okres rocznych rozliczeń podatku dochodowego. Zajmiemy się więc jedną z popularnych form rozliczania podatku dochodowego przez przedsiębiorców jaką jest podatek liniowy. Ustawodawca dopuścił taką możliwość dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. 

Spółka partnerska

Jedną z form prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest spółka partnerska. Nie jest to opcja dla każdego. Spółka tego rodzaju jest bowiem tworzona przez wspólników w celu wykonywania tzw. „wolnego zawodu”. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie decydują się na podwyższenie kapitału zakładowego. Wśród powodów takiego ruchu możemy wymienić m. in. zwiększenie wiarygodności spółki wśród kontrahentów co do wypłacalności (wyższy kapitał zwiększa szanse na uzyskanie kredytu w banku), czy chęć przekazania nowych udziałów nowemu wspólnikowi.  

Zwoływanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek odbycia raz w roku tzw. zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Umowa na czas określony

Ustawodawca podejmował w ostatnich latach liczne starania w celu zapewnienia trwałości zatrudnienia pracowników w Polsce. Starano się m. in. ograniczyć zastosowanie umów o pracę na czas określony. 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Niejednokrotnie strony umowy o pracę, czy to pracodawca, czy to pracownik pragną zakończyć współpracę. Nie zawsze są oni w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii. W takiej sytuacji możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.