Kapitały w spółce z o.o. i komandytowej

Spółka komandytowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi księgi rachunkowe z mocy przepisów, a to oznacza, że sporządza również bilans. 

Jak każdy księgowy wie, po stronie pasywów mamy między innymi Kapitały własne. 

No dobrze kapitały własne – a co na nie się składa?

I tutaj zwykle pojawia się pytanie Klientów:
Pani Aniu, a co właściwie wykaże pani w tych kapitałach? Czy ja mam je na konto spółki wpłacić?

Na kapitały własne składają się zysk netto wypracowany w danym roku, zyski z lat ubiegłych niepodzielone oraz cała grupa kapitałów – od podstawowych przez zapasowe i rezerwowe.

W zależności od formy prawnej te kapitały będą inaczej się nazywać w zakresie kapitałów wniesionych, a pozostałe kapitały mogą być obowiązkowe bądź nie w zakresie tworzenia.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał wpłacony i zarejestrowany w KRS to kapitał zakładowy, podobnie jak w spółce akcyjnej.
W spółce komandytowej natomiast kapitał wniesiony do spółki będzie kapitałem wspólników. Tak samo kapitały będą nazywać się w innych spółkach osobowych.
Można by jeszcze podać przykład kapitału udziałowego, który występuje w spółdzielniach, ale nie o nich dziś mowa 🙂

Gdzie wykazujemy należności?

Przed zmianą przepisów mieliśmy tutaj także należne wpłaty na kapitał wykazywane ze znakiem ujemnym. No i nie do końca było to jasne, dlaczego należności mamy wykazywać w pasywach? Obecnie wykazuje się je w bilansie po stronie aktywów.

Poza kapitałem związanym z utworzeniem spółki mamy jeszcze kapitał zapasowy. W spółkach akcyjnych jest obowiązkowo tworzony i odpisuje się na niego każdorazowo 8% zysku netto, aż do czasu gdy osiągnie wartość minimum równą ⅓ wartości kapitału zakładowego. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma takiego obowiązku i podobnie jak w spółce komandytowej kapitał zapasowy może być tworzony dobrowolnie np. z zysku podczas podziału zysku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Pojawią się nam również kapitały rezerwowe

Są one tworzone dobrowolnie przez spółki oraz kapitał z aktualizacji wyceny związany z wyceną np. inwestycji finansowych. Niektórzy wskazują, że kapitał ten może powstać w związku z wyceną środków trwałych, ale 

UWAGA! – dotyczy to wyłącznie urzędowej wyceny środków trwałych, która ostatnia miała miejsce – zgadniesz kiedy??

W 1995 r. !!!

Obecnie aktualizację wyceny środków trwałych mogą stosować jednostki stosujące MSR/MSSF.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *